Trainer

Native speaker Duits Claudia Walterspacher, Duits leren voor particulieren en bedrijven, cultuurcoaching,
Claudia Walterspacher

Claudia Walterspacher woont sinds 2010 in Nederland. Al 7 jaar heeft ze zich bekwaamd in het les geven op allerlei terreinen, zowel in de Duitse taal als op het culturele vlak. Ze heeft jarenlang bijles gegeven aan scholieren. Vanaf 2017 gaf ze lesĀ  aan studenten van de opleidingen Hospitality en Luchtvaart aan de World Travel Academy in Amsterdam en Rotterdam. In een tijdsbestek van drie maanden bereidde ze de studenten voor op hun Duits examen. Haar manier van lesgeven liet haar bedrijf snel groeien.Inmiddels geeft ze succesvol op maat gemaakte taallessen aan bedrijven en particulieren.

Door haar pedagogische en creatieve opleidingen en haar neurologische vakkennis, biedt zij een breed spectrum om mensen makkelijk te laten leren en naar hun gewenste doelen te brengen. Haar lesopbouw kenmerkt zich door een duidelijke structuur, die op de doelen van de klant en zijn leervaardigheden aangepast wordt. Ze maakt de taal levendig door de klant uit te dagen actief te gaan spreken en zijn angst om fouten te maken te leren overwinnen.

De klant leert de Duitse taal net zoals kinderen een vreemde taal ontdekken en leren. Dit houdt in dat de nadruk wordt gelegd op veel luisteren, nazeggen en zelfstandig spreken, waarna later meer nadruk wordt gelegd op de grammatica.

Voor meer informatie of vragen bereik je Claudia Walterspacher van ECHTDEUTSCH.NL via mobiel 0625139312 of mail claudia.walterspacher@gmail.com